Obecný úrad

Obec Ižipovce

Adresa obecného úradu:

Ižipovce 35

032 23 Liptovská Sielnica

IČO: 302 303 90

DIČ: 2020580628

Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu bude od 25.11. 2021 Obecný úrad v Ižipovciach pre verejnosť zatvorený.

Stránky vybavujeme telefonicky na číslach 0903 725 325 (starosta obce) alebo 0903 814 167 (pracovníčka ) alebo mailom na adrese : ocu.izipovce@gmail.com

tel: 044/55 972 40

Obecný úrad - stránkové hodiny:
Pondelok:          7:00 -13:00
Utorok:               nestránkový deň
Streda:               6:30 - 17:00
Štvrtok:               nestránkový deň
Piatok :               nestránkový deň

e-mail:  ocu.izipovce@gmail.com

            Číslo účtu VÚB banka: 29321342/0200