Obecné zastupiteľstvo 

Starosta obce Ižipovce

Mgr. Zuzana Fedáková

kontakt: 0908 162 908

Zástupca starostu obce

Michal Guráň

kontakt: 0908 527 763

Obecné zastupiteľstvo

Ing. Monika Kostolná

Ing. Pavel Krištofík

Michal Guráň

Bc. Katarína Janeková

Tomáš Franko